Таг / Еврейски

The Grindr за евреи, прегледано от неговата целева демографска

Вината, която една еврейска майка налага на собствените си деца, може да ви забие в корема по-лошо от гладуването на Йом Кипур. И нищо не показва това майчино заяждане като институцията на брака, по-специално тяхното матерно желание за евреин върху еврейския брак - най-святото от светиите.