Таг / Кратно Квадратче

Shotgun Wedding на 4 Times Square: Condé Nast Girl, Skadden Arps Boy

Още от октомври 1996 г., когато Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, най-печелившата адвокатска кантора в страната, обяви, че ще напусне своята немодна световна централа на Трето авеню, за да съжителства на 4 Times Square с лъскавото кучешко списание империята Конде Наст, фирмата ...