Основен Политиката Жена се разхожда из Ню Йорк в продължение на 10 часа и се нарича безкрайно

Жена се разхожда из Ню Йорк в продължение на 10 часа и се нарича безкрайно